Om oss

history

 

 

Himmelskällan har under tidens gång varit en viktig samlingspunkt i bygden. Vi vill på vårt sätt föra denna tradition vidare. Vi vill dela med oss Himmelskällans vackra veranda och öppna den för ”personer ej blott från närmaste trakt, utan ock af längre ifrån komna” (Svenska Familj-Journalen, 1880). Vår tanke är att vara en mötesplats för gemyt och kulturevenemang som lyfter själen. Vi tar gärna emot dina förslag och synpunkter.

Välkommen!

 

Ode till Himmelskällan

Eget musikaliskt bidrag. Dikten finns bevarad på Himmelskällan. Den är handskriven och signerad R. A., förmodligen en gäst eller patient på Himmelskällans kurort kanske under senare delen av 1800-talet. Melodin inspireras på ett par traditionella spanska folksånger.

 

Himmelskällans historia
Ett noggrant och spännande redogörelse av Kent Friman som ingår i Skarke-Varnhems Hembygdsförenings historieprojekt finns att läsa i denna länk http://www.varnhemshistoria.se/varnhems-byar,-g%C3%A5rdar,-platser-h%C3%A4ndelser/g.-n%C3%A5gra-g%C3%A5rdar-i-lundby-amundstorps-by-gamla-gr%C3%A4ns-*/g.-2-himmelsk%C3%A4llan-26258251

 

”Midsommarafton 1774 drog ett våldsamt skyfall som drog över Billingen. Vattnet forsade rakt igenom de små stugorna, som låg på Billingssluttningen, timmehögar och stickebackar följde med nedför berget, broar sköljdes bort… Detta år, 1774, upptäcktes källan vid Himmelsberget. Kan det vara så att trycket av vattenmassorna hjälpte till att bryta igenom markytan och låta det svaveldoftande vattnet flöda över och låta sig upptäckas av människorna. Enligt en samtida luktade vattnet starkt som av svavel eller krutrök. En stor mängd människor kom till källan så snart de fick höra talas om den och flera fann att de af wattnets drickande befunno sig dels hulpne till hälsan dels förbättrade. (Verna Andersson)

Men långt innan dess var källan redan i bruk. Himmelskällan har sannolikt från början varit en gammal offerkälla, vilket framgår att man vid en upprensning där hittat mynt ändå från medeltiden. Det finns skrifter från 15 – 1600 talen som talar om Himmelskällans underbara och hälsobringande vatten och gyttja. Det är historisk mark vid Himmelskällan. Där har munkar och hälsosökare trampat, men en sten förklarar att även Karl XI varit där. Troligen var det jaktmarker för honom. ”Himmels-Berget Cronans Jägare Plats 1690” är i alla fall inhugget i stenen som finns kvar på Himmelsberget.

Namnet Himmelskällan förklaras så här av folkskolelärare Nyberg, Norra Lundby: ”I närheten av Varnhem finns det så kallade Himmelsberget och Himmelskällan. Det är än i dag sed hos folk här i bygden att de Kristi Himmeslfärdsdag mycket allmänt besöka Varnhems kyrka. Så var förhållandena i ännu högre grad under medeltiden. De vallfärdande brukade då rasta vid Himmelskällan. Namnet skulle härleda sig av det myckna besöket just Himmelsfärdsdagen. Gyttjan i källan anses än i dag vara synnerligen välgörande. Av denna anledning besöktes källan flitigt i forna dagar” (1921).

Hur det nu var med upptäckten av Himmelskällan, blev uppmärksamheten av källan väldigt stor. Snart uppfördes en badanstalt och flera hundra personer om året besökte Himmelskällan för att finna bot för sina åkommor. Det finns skrifter som vittnar om patienter som led av svår gikt och som botades helt och hållet efter bara några besök. Vattnet visade sig ha väldigt goda egenskaper som dryck och, förutom kallt och varmt bad, fanns det också gyttjebad. Det fanns en ganska stor anläggning vid källan, som var inbyggd och där satt man och drack.  I badhuset fanns bassänger och badkar och pumpar. Gyttjan låg ca två meter under jorden och borrades upp med specialborr.  Den verkliga storhetstiden var väl hela 1800-talet, men ännu in på 1950-talet drevs badinrättningen.

Det aktuella huset ”Himmelskällan” byggdes någon gång vid sekelskiftet som ”vilo- och konvalescenthem” för badgästerna. Efter 1950-talet stängdes badet för gott och då upphörde också   hotell- och restaurangverksamheten.  Sedan dess har huset använts endast som privat bostad. Under 1970-talet och 1980-talet innehade en vävateljé. På den vackra verandan har under åren ordnats mängder av utställningar och fester. Vi tänker försöka bevara denna tradition.

2 thoughts on “Om oss

Comments are closed.